කර්මාන්ත පුවත්

  • නව පොලියුරේටීන් ද්රව්ය තාක්ෂණය

    නව පොලියුරේටීන් ද්රව්ය තාක්ෂණය

    පොලියුරේතන් විශේෂ සංයෝගවල වත්මන් පැහැදිලි කළඹ.නව "PolyurethaneSolutions" සන්නාමය දියත් කිරීම සහ යුරෝපයේ එහි අනුබද්ධ සමාගම්වල වෙළඳ නාම ඒකාබද්ධ කිරීමත් සමඟ, BASF විසින් පොලියුරේතන් පාරිභෝගිකයින්ට සේවය කිරීමේ ප්‍රබල වාසිය පෙන්නුම් කරයි ...
    වැඩිදුර කියවන්න